PDF-förinställningar och ICC-profiler

Här nedan hittar du länkar till våra tryckeriers hemsidor där du kan ladda ner information och inställningar för att skapa tryckfärdiga annonser anpassade till våra tidningars tryckförfaranden. När du lämnar din annons via utskickad Materiallänk kontrolleras annonsen så att den uppfyller dessa krav.

Lärarnas tidning
Ladda ner profil och PDF-inställning här

Alfa
Chef & Ledarskap
Fritidspedagogik
Förskolan
Gymnasiet
Pedagogiska magasinet
Specialpedagogik
Ladda ner profil och PDF-inställning här

Uttryck.
Ladda ner profil och PDF-inställning här

Folkhögskolan
miVIDA
Origo

Ladda ner PDF-inställning här
Ladda ner profil här