PDF-inställningar och ICC-profiler

Här nedan hittar du länkar till våra tryckeriers hemsidor där du kan ladda ner information och inställningar för att skapa tryckfärdiga annonser anpassade till våra tidningars tryckförfaranden. När du lämnar din annons via utskickad Materiallänk kontrolleras annonsen så att den uppfyller dessa krav.

Lärarnas tidning
Profilen som ska användas heter ISOcoated_v2_300_eci.
Ladda ner profil och PDF-inställning här.
(Tidningen trycks i Linköping)

Alfa
Chef & Ledarskap
Fritidspedagogik
Förskolan
Gymnasiet
Specialpedagogik
För ovan tidningar ska profilen ISOcoated_v2_300 användas för både omslag och inlaga. 
Ladda ner profil och PDF-inställning här

Pedagogiska magasinet
Omslag: ISOcoated_v2_300, ladda ner profil och PDF-inställning här
Inlaga: PSO_LWC_imporved_eci, ladda ner profil och PDF-inställning här 

Uttryck.
För omslag och inlaga ska profilen PSO_Uncoated_ISO12647_bas användas.
Ladda ner profil och PDF-inställningar här här

Folkhögskolan
miVIDA
Origo

Ladda ner PDF-inställning här
Ladda ner profil här