Lärartidningar Produktion AB

Lärartidningar Produktion AB är ett helägt dotterbolag till Lärarförbundet som ansvarar för teknisk produktion av Lärarförbundets papperstidningar, tidningssiter, annonshantering och prenumerationer. Inom Lärartidningar Produktion ryms också Lektionsbanken.se och ett bokförlag, Lärarförlaget. Lärarförlaget ger ut böcker för förskollärare, grundskollärare, specialpedagoger, gymnasielärare, skolledare och inte minst lärarstudenter.

 

Kontakt

Annonsavdelningen
annons@larartidningar.se
Tel: 08-737 67 36 alt. 08-737 65 66

Lärarförlaget
info@lararforlaget.se
Tel. 0770-33 03 03
www.lararforlaget.se

Lektionsbanken.se
Fredrik Sandström
fredrik.sandstrom@larartidningar.se
Tel: 08-737 67 52
www.lektionsbanken.se

VD
Ann Spaak
ann.spaak@larartidningar.se
Tel: 08-737 65 09

Försäljnings- och Produktionschef
Ola Fors
ola.fors@larartidningar.se
Tel: 08-737 65 08