Beställ provex

LÄRARFÖRBUNDET GER UT TOLV TIDNINGAR.

Mer information och prenumerationslänk finns här: http://larartidningar.se

Ja tack, skicka mig ett gratis PROVEX av tidningen ….

Alfa (för lärare i svenska, SO-ämnen och språk) utkommer 6 ggr/år
Chef & Ledarskap (för ledare inom skola och förskola) utkommer 6 ggr/år
Folkhögskolan (för lärare i folkhögskolan) utkommer 6 ggr/år
Fritidspedagogik (för lärare i fritidshem och yngre barn) utkommer 6 ggr/år
Förskolan (för alla som arbetar i förskola och förskoleklass) utkommer 10 ggr/år
Lärarnas tidning (Lärarförbundets nyhetstidning) utkommer 18 ggr/år
miVida (för lärare i idrott och hälsa samt hem- och konsumentkunskap) utkommer 4 ggr/år
Origo (för lärare i matematik, naturvetenskap och teknik) utkommer 6 ggr/år
Pedagogiska magasinet (tidskrift för utbildning, forskning och debatt) utkommer 4 ggr/år
Specialpedagogik (för alla som har elever i behov av särskilt stöd) utkommer 6 ggr/år
Tidningen Gymnasiet (för alla lärare som arbetar på gymnasiet) utkommer 6 ggr/år
Uttryck (för lärare i bild, dans, media, musik, slöjd och teater) utkommer 6 ggr/år

Namn*

Adress*

Postnr*

Ort*

Land

e-post*