Specialpedagogik

Specialpedagogik är en mycket uppskattad tidning som bevakar det specialpedagogiska området.

Spridning

Tidningen Specialpedagogik är en pedagogisk tidskrift för lärare, speciallärare, specialpedagoger, lärare i särskolor, rektorer och chefer inom förskola, särskola, grundskola och gymnasieskola.

TS-upplaga 2015

12 800 ex (TS-helår 2015)
Antal läsare per nr: 32 000 (Orvesto näringsliv 2014)

Antal utgåvor

6 nummer/år

Kontakt

Annons- och bilagebokning: Lisen Skeppstedt, telefon: 070-720 61 22, lisen.skeppstedt@tele2.se

Utgivningsplan och prislista Specialpedagogik