Tidningen Grundskolan för lärare i skapande ämnen

Tidningen Grundskolan för lärare i skapande ämnen är en pedagogisk ämnestidning för skolans estetiska lärare.

Spridning

Lärare i bild, dans, drama, media, musik, slöjd och teater i grundskola och musik- och kulturskola. Lärande, estetik och kommunikation.

Upplaga

11 200 ex 

Antal utgåvor

6 nummer/år.

Kontakt

Bokning annonser & bilagor: Lisen Skeppstedt, telefon: 070-720 61 22, e-post: lisen.skeppstedt@tele2.se

Utgivningsplan och prislista