Uttryck – Lärande, estetik och kommunikation

Uttryck är en pedagogisk ämnestidning för skolans estetiska lärare.

Spridning

Lärare i bild, dans, drama, media, musik, slöjd och teater i grundskola, gymnasieskola och musik- och kulturskola. Lärande, estetik och kommunikation.

TS-Upplaga

11 200 ex (TS helår 2017)

Antal utgåvor

6 nummer/år.

Kontakt

Bokning annonser & bilagor: Lisen Skeppstedt, telefon: 070-720 61 22, e-post: lisen.skeppstedt@tele2.se

Utgivningsplan och prislista Uttryck