PDF-inställningar och ICC-profiler

Här nedan hittar du länkar till våra tryckeriers hemsidor där du kan ladda ner information och inställningar för att skapa tryckfärdiga annonser anpassade till våra tidningars tryckförfaranden. När du lämnar din annons via utskickad Materiallänk kontrolleras annonsen så att den uppfyller dessa krav.

Lärarnas tidning
Profilen som ska användas heter ISOcoated_v2_300_eci.
Ladda ner profil och PDF-inställning här.
(Tidningen trycks i Linköping)

Förskolan
Tidningen Grundskolan
För ovan tidningar ska profilen ISOcoated_v2_300 användas för både omslag och inlaga. 
Ladda ner profil och PDF-inställning här

Pedagogiska magasinet
Omslag: ISOcoated_v2_300, ladda ner profil och PDF-inställning här
Inlaga: PSO_LWC_imporved_eci, ladda ner profil och PDF-inställning här 

Folkhögskolan
Gymnasiet
Chef & Ledarskap
Specialpedagogik

Ladda ner profil och PDF-inställning här