LärarnasWebb

LärarnasWebb är en given plats för skolrelaterade frågor där man både finner snabba nyheter, analyser och fördjupning, samt praktiska råd och tips. LärarnasWebb är den mest heltäckande webbplatsen inom skola och utbildning och riktar sig i första hand till lärare inom alla skolformer och ämnen. Men även till lärarutbildare, forskare, politiker, studenter och en intresserad allmänhet.

Kontakt

ConMedia Konsult AB
e-post: info@conmedia.se
telefon: 08/601 25 20
Mer information hittar du här