Beställ provex

Ja tack, skicka mig ett gratis provexemplar av tidningen ….

Chef & Ledarskap (för ledare inom skola och förskola) 6 utgåvor/år
Folkhögskolan (för lärare i folkhögskolan) 6 utgåvor/år
Förskolan (för alla som arbetar i förskola och förskoleklass) 8 utgåvor/år
Lärarnas tidning (Lärarförbundets nyhetstidning) 15 utgåvor/år
Pedagogiska magasinet (tidskrift för utbildning, forskning och debatt) 4 utgåvor/år
Specialpedagogik (för alla som har elever i behov av särskilt stöd) 6 utgåvor/år
Tidningen Grundskolan (för alla lärare som arbetar i grundskolan) 6 utgåvor/år
Tidningen Grundskolan för lärare i fritidshem 6 utgåvor/år
Tidningen Grundskolan för lärare i matematik, naturvetenskap och teknik 6 utgåvor/år
Tidningen Grundskolan för lärare i skapande ämnen 6 utgåvor/år
Tidningen Grundskolan för lärare i svenska, SO-ämnen och språk 6 utgåvor/år
Tidningen Gymnasiet (för alla lärare som arbetar på gymnasiet) 6 utgåvor/år

Namn*

Adress*

Postnr*

Ort*

Land

e-post*