Specialpedagogik

Specialpedagogik är en mycket uppskattad tidning som bevakar det specialpedagogiska området.

Spridning

Tidningen Specialpedagogik är en pedagogisk tidskrift för lärare, speciallärare, specialpedagoger, lärare i särskolor, rektorer och chefer inom förskola, särskola, grundskola och gymnasieskola.

TS-upplaga 

11 500 ex (TS-helår 2018)

Antal utgåvor

6 nummer/år

Kontakt

Annons- och bilagebokning: Lisen Skeppstedt, telefon: 070-720 61 22, lisen.skeppstedt@tele2.se

Utgivningsplan och prislista Specialpedagogik